24.10.

Songs: I can say hello!, How do you make a face?, I can say goodbye

Revised words: eyes (oči), nose (nos), mouth (ústa), face (tvář, obličej), weather (počasí): sunny (slunečno), cloudy (zataženo), windy (větrno), rainy (deštivo), storm(y) (bouřka), snow(y) (sníh), pencil, crayon, pen, book

Revised phrases: make pairs/find a partner (utvořit dvojice/najít si partnera), Show them, Let’s jump, Can you bring me…?, Can you show me…?, draw a line, write a number

Games and activities: Za pomoci Flashcards jsme opakovali nová slovíčka z minulého týdne (eyes, nose, mouth, face). Během písničky How do you make a face? jsme ukazovali na části obličeje, které v písničce zazněly.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si představili nový příběh o tom, jak jsou Hippo, Monkey, Dog a Cat na zahradě a ukazují na měsíc, který má obličej (celý příběh najdete zde).

Workbook: V pracovních sešitech děti spojovaly ústa (mouth) s postavičkami, kterým chyběla. Poté dostaly své Sticker books a do nich samolepku.