7.11. + 9.11.

Souhrn a opakování Unit 2

Songs: I can say hello!, How do you make a face?, I can say goodbye

Revised words: eyes, nose, mouth, face

Revised phrases: make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, Can you bring me…?, Can you show me…?

Games and activities: Formou her jsme si opakovali slovíčka z Unit 2, která jsme se naučili (eyes, nose, mouth, face), přičemž jsme používali Flashcards. Během písničky How do you make a face jsme ukazovali na části obličeje, které v písničce zazněly.

Workbook: V pracovních sešitech děti dokreslily obrázek měsíce, aby vznikl obličej, a následně ho vybarvily. Dalším úkolem bylo vytrhnout stránku s příběhem (story), který jsme si během Unit 2 četli, přeložit ji tak, aby vznikl náš příběh a použít samolepku měsíce. Jako poslední děti dostaly obrázek s obličejem (my face), který si dokreslily a vybarvily, jak chtěly. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Stránku s příběhem i obrázek s obličejem si děti mohly odnést domů.