24.10.

Songs: Hi! Hello!, Get up in the morning, Goodbye song

Revised words: trousers (kalhoty), shirt (košile), jumper (svetr), socks (ponožky), shoes (boty), weather: sunny, cloudy, windy, rainy, stormy, snowy, school, bag, pencils, crayons, book

Revised phrases: put on (nasadit, obléknout si), make pairs/find a partner (utvořit dvojice/najít si partnera), Show them, Let’s jump, please, Can you bring me…?, Can you show me…?, write a number, draw a line, color in

Games and activities: Za pomoci Flashcards jsme opakovali nová slovíčka z minulého týdne (trousers, shirt, jumper, socks, shoes). Během písničky Get up in the morning jsme si připomněli, jak se dané kusy oblečení nasazují. „Mime Game“ – zahráli jsme si hru, při které děti naznačovaly nasazování si oblečení.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si představili nový příběh o tom, jak Monkey nemůže najít svou červenou ponožku (celý příběh najdete zde).

Workbook: V pracovních sešitech děti pomáhaly zvířecím postavičkám najít (find), zakroužkovat (circle) a spočítat (count) ponožky, které Monkey ztratila. Následně napsali (write) číslo ponožek, které našly. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.