31.10. + 2.11.

V tomto týdnu nás čekal Halloween, a tak jsme obě lekce věnovali tomuto svátku.

Songs: Hi! Hello!, Halloween Freeze Dance, Goodbye song

New words: Bat (netopýr), ghost (duch), pumpkin (dýně), spider (pavouk), witch (čarodějnice)

Games and activities: Představili jsme si slovíčka spojená se svátkem Halloween: bat, ghost, pumpkin, spider, witch. Tato slovíčka si děti osvojovaly formou hry, při které skákaly přes bločky a následně ukázaly na zmíněné slovíčko. Dále jsme pustily písničku Halloween Freze Dance, během které děti tancovaly, a když se hudba zastavila, jejich úkolem bylo se zastavit také.

Workbook: První hodinu děti dostaly obrázek dýně, kterou vybarvily a podepsaly se (kdo se neuměl podepsat, tomu jsme pomohly). Druhou hodinu dostaly na vybarvení obrázek čarodějnice s duchem. Během vybarvování odpovídaly na otázky „What is this?“, „What color is this?“. Také dostaly své Sticker books a do nich samolepku. Oba obrázky si děti mohly odnést domů.