3.10. + 5.10.

Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Goodbye song

New/Revised words: jump (skákat), circle (zakroužkovat), count (počítat), write (napsat), color (barva) / Hippo, Monkey, Dog, Cat, school, bag, pencils, crayons, book, numbers 1-10, world class

New/Revised phrases: Let’s jump (pojďme skákat), please (prosím), Can you bring me…? (Můžeš mi přinést…?), Can you show me…? (Můžeš mi ukázat…?), write a number (napsat číslo), draw a line (nakreslit čáru), color in (vybarvit) / Make a line, Make a circle, Sit down, Stand up, See you soon, Let’s count, Let’s dance, Thank you

Games: Formou aktivních her jsme si opakovali nová slovíčka z minulého týdne (school, bag, pencils, crayons, book), přičemž jsme používali Flashcards. Připomněli jsme si pojem World Class a následně jsme si zatancovali na písničku I want to be world class.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme během vyprávění příběhu procvičovali počítání od 1 do 10 a děti chodily ukazovat na předměty (book, school atd.).

Workbook: V pracovních sešitech měly děti za úkol zakroužkovat (circle), spočítat (count) a následně napsat (write/write a number) počet předmětů (bag, pancil, crayon, book), které na obrázku našly. Dále spojovaly (draw a line) předměty, které k sobě patří a vybarvily je (color in). Během spojování a vybarvování odpovídaly na otázky „What is this?“, „What color is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.