13.11.

 • Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus
 • Letter Recognition Practice (část videa) – procvičování písmen
 • Alphabet písmena M/N – děti si vypracovaly stránky Alpahbet Book
 • Nová slovíčka: family, mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather
 • Listening – procvičování nové slovní zásoby
 • Nová slovíčka: beautiful, ugly, happy, sad, old, young
 • Charades  – děti předváděly baeatiuful, ugly .. a ostatní hádaly, co předvádějí. Vyjadřování celou větou – She’s happy. He’s ugly apod.
 • Unit 3 Song
 • Activity Book 26/1
 • Opakování: on/in/ under/next to
 • Listen and do: “under the table”, “on the chair”, “pencil in the book”, “next to a friend”
 • Activity Book 25/1
 • Homework:  25/2