16.10.

  • Unit 2 Song
  • Alphabet –  I , J – děti si vyplnily stránky v Alphabet Book
  • Counting 1-10 Song |The Singing Walrus
  • Opakování – colours – blue, green, pink, purple, red, orange, yellow, black, white, grey, brown
  • Děti zhlédly video o míchání barev – následovala hra, kdy každý měl kartu s nějakou barvou. Když byli 2 vyzváni, aby ukázali a pojmenovali své barvy, ostatní museli říci, jaká barva by vznikla, kdyby se tyto dvě smíchaly…Blue and yellow make green….apod.
  • Activity Book 16/1
  • What’s your name? How old are you? – děti se navzájem ptaly
  • Make friends  – Trevor’s values – poslech k obrázkům na tabuli – různé způsoby, jak se chovat přátelsky: Hello, nice to meet you. / Are you ok? / Comon on! Let’s play!
  • Homework: Activity Book 17/1 – děti mají nakreslit svého 2 kamarády a napsat, jak se jmenují, kolik je jim let.