6.11.

 • Alphabet Dance
 • Alphabet – K & L – děti si vyplnily písmena do Alphabet Book
 • Nové slovo – drum. Opakování toys Here’s my ball, my ball, my ball. Here’s my ball. My favorite toy. apod.
 • Předložky: on, in, under, next to
 • Spatial Concepts (Prepositions) Song – On, In, D
 • Hra – s Montym – děti dávaly podle pokynů Montyho in the box/on the box / under the box/ next to the box. Děti poté odpovídaly na otázku: Where is Monty?
 • Activity Book 20/1
 • Unit 3 Song – Favourite toys
 • Activity Book 21 – poslech
 • Unit 3 Story
 • Homework: AB 20/2, 23