26.9.

 • Hello song
 • How are you? Děti musely odpovídat různými způsoby – happy, tired, wonderful..
 • Portfolios – What do you do every day? – děti psaly 5 aktivit
 • Společná kontrola domácího úkolu
 • Morning routines -slovní zásoba: clean your teeth, comb your hair, eat your breakfast, get dressed, get up, get your bag, have a wash, put on your shoes, wake up
 • Hráli jsme hry na procvičení nové slovní zásoby
 • Always/sometimes/never – děti jmenovaly aktivity ve větě s uvedenými příslovci: I always drink water. I never come late. I sometimes go swimming…
 • Interview your friend – Activity Book str. 6,
 • AB str. 8/2
 • Vysvětlili jsme si slova before and after a tvořili věty: I have a wash before I eat breakfast. I get up after I wake up…
 • Homework: Activity book str. 6/2,3 a str. 9