31.10.

  • Halloween ABCs
  • What do you do on Halloween?  – děti odpovídaly na otázku
  • Portfolios – Write 3 things that you can do on Halloween.
  • Sports  – obrazové karty – climb, fishing, roller skate, swim, inside, outside
  • Vysvětlili jsme si tvorbu infinitivu – to climb/to swim/to run..
  • Beach ball – opakování příslovcíPass the ball slowly. Pass the ball quickly, carefully, badly, well, quietly, loudly.
  • Textbook 20/1
  • Halloween freeze dance
  • Halloween crossword
  • Homework: 18/1, 2 – poslechy jsou na stránkách cambridgeone.com, na kterých by děti měly být zaregistrovány prostřednictvím kódu v učebnici