16.11.

 • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
 • Check HW: 20/2, 23
 • Portfolio: spelling dictation: clock, mat, mirror
 • Nová slovíčka: mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror
 • Activity Book 24/2
 • Mine/yours  a  it’s/they’re
 • Circle time – každý dal doprostřed jednu svou věc a ptaly se navzájem: Is this yours? Yes, it’s mine. No, it isn’t.
 • Písemné cvičení na yours/mine /it’s /they‘re
 • Unit 4 Song – At home
 • Prepositions: on, in, under, next to, in front of, behind, between – opakování
 • Activity Book 26/2
 • Homework: Activity Book 25/1, 2

Příští hodinu budou děti psát souhrnný test z Unit 1-4, který Vám pak opravený přinesou k nahlédnutí domů.