13.12.

  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – děti doplňovaly věty (every day/always/sometimes): I sometimes play computer games.
  • Unit 3 Story (A Day in the Life) – děti sledovaly a poté ve skupinkách opakovaně četly příběh a odpovídaly na otázky
  • Brain Break – Would you rather? Fitness
  • Po přestávce jsme sledovali video: What do astronauts do in space? Astronauts wear spacesuits. They sleep in sleeping bags. Everything floats in space!
  • Grammar – procvičovali jsme určování času – It´s half past six (je půl sedmé)
  • Activity Book – 33 (listening) + 34/1
  • Na závěr jsme si na přání zahráli Simon says Game
  • Homework – AB 35/1
  • Příští týden budeme mít „Christmas Party“ – můžete si přinést vánoční dobroty, ale hlavně přijďte vánočně naladěni/oblečeni – těšíme se na vás:)