15.11.

  • Unit 1 Song
  • Portfolio – True or false (Family tree)
  • Board game – pro procvičení slovíček si ve skupinkách děti zahrály deskovou hru s kostkou
  • Vocabulary Review Units 0-2 – opakovali jsme slovíčka i čísla (seventeen x seventy)
  • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
  • Brain Break – Disco Turkey Freeze Dance
  • Activity Book – 26/1,2 +27/3
  • Pro procvičení slovní zásoby jsme si na závěr hodiny zahráli Baamboozle Game
  • Homework – AB 27/4 (křížovku doplňte zakroužkovanými slovy ze cvičení nahoře a vyluštěte tajenku vpravo dole)
  • !Reminder (Připomínka): příští týden ve středu 22.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 0 + Unit 1 + Unit 2) – připomínám proto opakování slovíček i gramatiky;)