3.1.

 • The New Year is Marching In
 • Portfolio – Draw a dog sitting in front of a supermarket.
 • Unit 4 – Places in a city: bank, bus station, cinema, library, market, sports centre, supermarket, swimming pool
 • Board slap Game (two teams)
 • Activity Book – 36/1 + 37/1 (2) + 38/1
 • Library books – děti si opět na 14 dní vypůjčily anglické knížky z naší knihovny
 • Grammar MUSÍM = I must (=have to, need to)
 • Procvičovali jsme také předložky = Prepositions of place: next to, opposite, in front of, behind, between
 • Whiteboards – k procvičení předložek děti malovaly obrázky (places in a city) podle pokynů
 • Unit 4 Song (In the city)
 • Homework – AB 36/2 + 38/2 (čti a namaluj spojovací čáry)