14.9.

Na naší první hodině jsme se přivítali (také s Montym) a děti říkaly, kde byly o prázdninách.

Hello song

Představili jsme si také nový název naší skupiny – „Rabbits„, zhlédli video a naučili se, že mláďata králíků se nazývají „kittens„.

Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Her/his name is … . She/He likes … .

Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared, Listen, Raise your hand, Speak English + Be Respectful

New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu! Děti mají adresu web stránky napsanou v učebnici.