2.11.

  • „The Creepy Crawl!“ Dance Song 🕷🎃 /// Danny Go! Kids Halloween Trick or Treat Music        
  • Portfolio: Draw a ghost in the basement of a small house.
  • Nová slovíčka:  city, town, village, balcony, basement, downstairs, upstairs, flat, lift, carry, floor – formou her s obrazovými kartami si děti upevňovaly novou slovní zásobu
  • Activity Book 18/2
  • Unit 2 Song
  • Activity Book 19/1
  • Video – Meera moves to a new flat (školní učebnice)
  • AB 20/1
  • Nová slovíčka spelling – diktát jednotlivých písmen slov
  • Homework: Activity Book 19/2