5.10.

 • „Bouncing Time!“ Dance Song 🐰 s
 • Kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: přídavná jména opačného významu – short/long, old/new…..
 • Průběhový čas: riding, flying, driving, talking, walking, bouncing, playing hockey, sitting, taking photographs, getting (a ball)
 • Pantomima hra na uhodnutí výše zmíněných sloves  (He is walking. She is sitting apod.
 • Lock’s sounds –  výslovnost – ai/ei
 • Hra – rozlišování zvuku ai/ei ve slovech:  fly, spider, drive, nine, five, they, paint, eight, late night, day, kite, sometimes, bike, mine, arrive, fine, say, away, okay
 • Activity Book 8/1, 9/1
 • Numbers: děti sčítaly na čas čísla ukazovaná na prstech ruky – ve dvojici každý ukázal určitý počet prstů a kdo je všechny nejdříve sečetl, dostal bod
 • Unit Story (Kid’s Box 3 -> Stories -> Hello!)
 • Homework: AB 7/2, 8/2