12.9.

V dnešní úvodní hodině jsme se nejdříve navzájem představili: What’s your name? Ma name is…Děti se navzájem ptaly a odpovídaly. Představili jsme si naše jméno naší skupiny: Raccoons. Děti si složily skládačku – raccoon. Představili jsme si naše „Class rules“ – pravidla ve třídě: listen, look, raise your hand, be prepared (bring your books and homework), be kind. Vysvětlily jsme si slovo „team“ a podepsali náš team poster. Dále si děti podepsaly sve „Alphabet Book“ – sešit, do kterého si budeme postupně zapisovat a učit se jednotlivá písmena abecedy. Tento sešit zůstává ve škole.

Domácí úkol: vybarvit si obrázek „raccoon“