3.10.

 • Hello song
 • Opakování „Start family“ členové rodiny Star, představení kamarádů – Lenny and Alex.
 • ABC song
 • Písmena E/F (viz. videa výše na této stránce) – děti si vypracovaly stránky v Alphabet Book
 • Alphabet dance
 • School vocabulary: pencil, pen, table, eraser, chair
 • Activity book str. 10
 • How many?  – Kolik? Děti odpovídaly: How many pencils are there?” “There are three pencils.”apod.
 • How old are you?  – Kolik je ti let? Děti se navzájem ptaly a odpovídaly: I’m six…Zhlédli jsme video z učebnice a děti odpoídaly: How old is Alex/Lenny? He is ….
 • Star Chart
 • Domácí úkol: Activity book str. 10/2 a 11/2