12.9.

Na naší první hodině angličtiny jsme se přivítali, představili a společně si popovídali, kde jsme byli o prázdninách a co jsme tam dělali.

Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Her/his name is … . She/He likes … .

Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

Brain Break – rozhýbali jsme se u aktivního videa Would you rather…?

Question Mingling – pustili jsme si písničku a při jejím zastavování jsme si ve dvojicích podle nápovědy na papírku procvičili otázky a odpovědi (How old are you? Have you got a sister? Can you play the piano? When is your birthday? Can you swim?…)

Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (snažit se mluvit jen anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu!

Voluntary HW: dobrovolný domácí úkol – vyhledat nějaké informace o našem skupinovém maskotu (Red Panda):)