17.10.

  • Unit 1 Song (Karaoke u tabule)
  • Procvičovali jsme přídavná jména – Flashcards Game: děti hledaly karty po třídě a pak odpovídaly na otázky: I think Maths/hockey is easy/difficult/boring…. When I do my HW, I am quick/slow/careful…
  • Portfolio – Sentence scramble: Marek is the one who loves playing tennis.
  • Přídavná jména a jejich pravopis jsme opakovali také na interaktivní tabuli formou hry – Puzzle Squares Game
  • Brain Break – Would you rather? This or That (Pet Edition)
  • Shlédli jsme krátké video o malování a povídali si o něm: Do you like to paint? I think it´s difficult/easy. I think this painting is exciting and very colourful/interesting/boring.
  • Activity Book – 13/2 (in pairs) + po opětovném shlédnutí videa Lock and Key story děti odpovídaly na otázky 17/3 (true/false)
  • Na závěr jsme si zopakovali všechna slovíčka oblíbenou hrou – Around the World Game
  • Homework: AB pg. 17/1 + 2