7.11.

 • The Floor is Lava Dance!
 • Portfolio – doplňovali jsme věty podle obrázku (Kim is the girl who´s sleeping).
 • New grammar – učili jsme se příslovce – Adverbs of manner: quickly, slowly, carefully, badly, quietly, loudly, well!
 • Charades Game (adverbs) – Marek dances badly. Makar fishes well.
 • Brain Break – This or that (Sports Edition)
 • Lock´s Sounds and Spelling – procvičovali jsme výslovnost slov začínající na sl, sp, sk, sw
 • Activity Book – pg. 20/1,2,3 + pg. 23 (listening)
 • Unit 2 Song
 • Conversation – Ask your friend: Are you fishing quietly? Are you getting dressed slowly?
 • Homework: AB pg. 21/ 1 + 2
 • !Reminder (Připomínka): za 14 dní v úterý 21.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit + Unit 1 + Unit 2) – zopakujte si slovíčka i gramatiku, příští týden budeme vše procvičovat;)