9.1.

  • Gimme That Garbage!
  • Portfolio -What did you get for Christmas? I got
  • Unit 4 –After school club
  • Grammar – Opakovali jsme minulý čas nepravidelných sloves a vysvětlili jsme si, jak se tvoří minulý čas pravidelných sloves (Past Simple regular verbs): …. + ed: play/played, help/helped, start/started, carry/carried,
  • Would you rather…? New Year Edition
  • Activity Book – pg. 36/1,2 + 37/1 (společně na tabuli)
  • Řadové číslovky (Ordinal numbers) – 1st – 20th (first to twentieth)
  • A na jejich procvičení jsme si zahráli oblíbenou Bingo Game
  • Homework: AB pg. 37/2 + 38/2