19. 10

Hodinu zahajujeme písničkou „Where is it?“

Portfolio – do sešitů si děti zapisují jména členů rodiny z učebnice – Uncle Bob, Aunt May, Uncle Fred, Grandma Star……

Domácí úkol kontrolujeme si společně domácí úkol z minulé hodiny

Games – hrajeme hry na procvičení slovíček, děti soutěží v týmech, opakujeme si rodinné vazby

Bookwork – Actiity book str. 16 cv. 1, 2 – Každý podle své rodiny zapisuje čísla jednotlivých členů

Nová slovíčka PLUS, GREATER THAN

Poslech, výslovnost – na tabuli zapisujeme slovíčka – „dinner“ a „eight“ – poznáváme rozdíl a zařazujeme správné další slovíčka do jednotlivých skupin – late, play, brother, paint, sister, grey, train, mother ….

Star Chart – podle počtu nasbíraných hvězdiček dnes děti obdržely odměny za dobře odvedenou práci

HomeworkActivity book str. 16 / 3, str. 17 / 1 děti budou potřebovat pracovat s počítačem, proto prosíme rodiče, kteří ještě děti nezaregistrovali pomocí kódu v učebnici, aby tak učinili a děti na platformu přihlásili. Děti budou touto formou pracovat i dále, nejen v rámci domácí přípravy.