21. 9.

Přivítali jsme se a zacvičili si u písničky – „Count with me“

Portfolio – Write the numbers 1 through 20

Bookwork – Pupil’s book – pouštíme si krátké video a představujeme si the Star Family str. 4 cv. 1 – známe jednotlivé členy a jejich jména

Activity book – str. 4 cv. 1, str. 5 cv. 1 – vybarvujeme podle instrukcí

str. 6 cv. 1 – zapisujeme jména podle obrázku stínu

Předložky in, on, under, next to, behind, between

Activity – po třídě máme rozmístěné obrázkové kartičky, děti mají za úkol je najít a popsat, kde se nacházejí – Stella is under the table. Simon is in front of the board. Suzy is behind the chair.

Gramatika průběhový časeating, drinking, reading, sitting, jumping, talking, throwing

Předvádíme si jednotlivé aktivity a pojmenujeme – He’s reading. She’s singing. He’s eating.

Homework – Activity book str. 4/ 2, str. 5/ 1, str. 6/ 2 – vypracovat prosím do čtvrtka 5. 10