7. 12.

Zahajujeme vánoční koledou a zpěvem – Jingle Bells

Conversation – „When do you wake up in the morning? I wake up at seven o’clock.“

Portfolio – na základě obrázkových kartiček děti zapisují čtyři slovíčka do sešitů – společně kontrolujeme

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Homework – Nový domácí úkol – AB str. 32 / 2, str. 33 – celá

Activity – PB str. 28 / 1 – rozdělíme se do dvou týmů a míčkem házíme na obrázky na tabuli v momentě, kdy slyšíme frázi

str. 31 /1 – hrajeme hru Bingo

PB str. 33 – Lock and Key – video – sledujeme příběh a odpovídáme na otázky. “ When do Lock and Key get up? What does Key do at the end? Do they work a lot? Are they clever?“

Děti si odnesly domů opravené testy, které dopadly velice dobře.

Dnes si děti také půjčily knížky z naší knihovny. Prosíme po přečtení vrátit do dvou týdnů – 21. 12.