12. 10.

Hodinu zahajujeme písničkou.

Konverzujeme, ptáme se a odpovídáme – „How are you today?“ I’m great /fine, happy, hungry…./“

Portfolio – zapisujeme si čísla slovem od 11 do 20 dbáme na správné psaní a výslovnost

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork – učebnice Pupil’s book str. 13 cv. 1 – posloucháme, sledujeme text a tleskáme při slovíčku „there’s“.

Str. 14 – How many bees are there ? – Odpovídáme podle obrázku.

Ptáme se a odpovídáme podle obrázku – „Where is the cupboard? On the pencils.“

Nová slovíčka – board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk – pracujeme s obrázkovými kartami

Activity – What color / how many – „What color is the pencil? How many pencils are there?“ There is – jednotné číslo /There are – množné číslo

Under, on, next to, in – ukazujeme si a říkáme, kde se nacházejí jednotlivé předměty

Homework – domácí úkol – Activity book str. 12, 13 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 19. 10. Děkuj

i