6.12.

  • Santa Freeze Dance!
  • Portfolio – děti vybíraly slova – At home (lamp, bed, mirror) X Family (mum, grandpa, cousin)
  • Unit 5 – nová slovíčka: mum, dad, baby, cousin, grandpa, grandma
  • Novou slovní zásobu jsme procvičili hrou – Frogs on a log
  • Activity Book – pg. 34/1
  • Grammar – učili jsme se používat přítomný čas průběhový: He’s/She’s …ing (getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping)
  • Beach ball Game – na procvičení přítomného času – děti říkaly: I am catching/throwing.
  • Homework – AB – 35/1