11. 10.

 

 

Hodinu zahajujeme písničkou – „School Subjects Song“

Conversation – v kruhu se ptáme a odpovídáme: „Do you like cats? No, I don’t. Do you like dogs? Yes, I do.“

Activity – na interaktivní tabuli soutěžíme s obrázkovými kartami – „What subject is missing?“ – opakujeme slovíčka, výslovnost i psaní

Bookwork – SB str. 12/1 – posloucháme zpíváme

cv. 2 – tvoříme slovíčka zašifrovaná v puzzles a slovíčka správně přepisujeme

Portfolio What is your favourite subject? Do you like geography?What subject are you good at? – odpovídáme na otázky a zapisujeme do sešitů

SB str. 13 / 1 – společně čteme dopis a doplňujeme chybějící obrázek

cv. 3 – Sledujeme gramatické video, posloucháme a opakujeme – „You have to brush your teeth before you go to bed. You have to wash your hands before you eat? You have to get up every day.“ – procvičujeme ve dvojicích

Games – hrajeme hry a soutěžíme – procvičujeme „I like/love/ He likes/ I don’t like/ He doesn’t like“ na interaktivní tabuli a spojení s „Have to“

Homework – domácí úkol z WB str. 12, 13– vypracovat prosím do následující středy 18. 10. Děkuji