13. 11.

Zahříváme se u zpěvu písničky – „Enjoy Your Meal“

Conversation – Ptáme se a odpovídáme – 1. What did you eat for dinner last night? 2. What is your favourite candy/sweet? 3. When is your birthday?

Portfolio – How about…? / Shall we …..? / Some / Any – doplňujme do vět

Vocabulary – opakujem a z plastových písmenek skládáme slovíčka na lavicích

Bookwork – SB str. 26 – The golden apple – čteme a sledujeme na interaktivní tabuli příběh Bena a Lucy. Odpovídáme na otázky pod textem.

Homework – WB str. 25, 26 – vypracovat prosím do následujícího pondělí