13. 9.

Dnes hodinu zahajujeme písničkou a protažením.

Conversation – sedíme v kruhu a povídáme si jak se nám dnes daří a co nás čeká o víkendu, ptáme se a odpovídáme: „How are you today Adam?“ „What are your plans for the weekend?“

Portfolio – děti si dnes dokončily výzdobu úvodní strany našich sešitů a přidali jsme doplňování vět – I like to play……. (tennis, football ). I went to ……… ( Italy, Greece ) this summer.

Class rules – děti si dnes zopakovaly všechna pravidla, která budeme dodržovat a dokázaly je vyjmenovat . Některé z pravidel jsme si zapsali do sešitů.

Poster – povedl se nám dotvořit náš skupinový poster a je opravdu velmi krásný

All about me – každý si dnes vyplnil předtištěný list papíru, kam napsal a nakreslil základní informace o sobě a odpověděl na otázky. Děti své práce prezentovaly před třídou. Dobrá práce!