16. 10.

Dnes zahajujeme hrou 2 truths and 1 lie – děti píší krátké tři věty, z nichž jsou dvě pravdivé a jedna pravda není. Následně chodí po třídě, věty si čtou a hádají, která věta je nepravdivá. Věty jsou na téma LIKE X DISLIKE

Portfolio – do vět doplňujeme – have to / like / doesn’t like

Have to – 1. At school, I have to __________ 2. At home, I have to ___________

Like / likes / don’t like/doesn’t like – 1. I ________ ( like /don’t like ) coffee. 2. Miss Alice ________( likes / doesn’t like ) cas.

Activity – procvičujeme slovíčka pomocí obrázkových karet – ve dvou týmech popisujeme obrázky slovy aniž bychom použili konkrétní slovíčko a v druhé části předvádíme slovíčka pantomimou. Druhý tým vždy hádá.

Bookwork – učebnice SB str. 14, 15 – „Getting help“ – nejdříve příběh posloucháme, dále čteme a každý má svoji roli. Na závěr si pouštíme příběh jako video.

str. 15/ cv. 2 – luštíme zašifrovaný vzkaz

Activity – Na interaktivní tabuli procvičujeme zábavnou formou I like/ He likes / I don’t like / She doesn’t like a Have to

Homework – domácí úkol si budeme zadávat ve středu