30. 10.

Hodinu zahajujeme písničkou „Trick or Treat“

Vyhlašujeme studenta za měsíc říjen – Gratulujeme

Video What is Halloween? – pouštíme si krátké video o historii svátku.

Portfolio – do sešitů si zapisujeme nová Halloweenská slovíčka – ghost, pumpkin, black cat, spider, witch, vampire ( Halloween Flashcards )

Activity – Wordsearch – Halloweenská osmisměrka – hledáme slovíčka, která jsme se naučili

My Own Monster – děti si vybírají obrázek strašidla, vybarvují a dopisují základní informace

„My name is …….. I live in ……….. I am ……….. years old. “ Vzájemně si pak své výtvory představujeme.