9. 10.

Začínáme písničkou – „School subject song“

Zahajujeme novou lekci č. 1 – „Our school“

Nová slovíčka – učíme se nová slovíčka s pomocí obrázkových kartiček. Dbáme na správnou výslovnost. (English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History ) – doporučuji procvičovat s videem k domácí přípravě

Portfolio – do sešitů si nová slovíčka zapisujeme a společně kontrolujeme

Bookwork – učebnice SB str. 10 cv. 1, 2 – na základě poslechu opravujeme věty v učebnici

Ptáme se a odpovídáme „Do you like Maths? No, I don’t. Do you like Geography?

Yes, I do.“

Activity – slovíčka procvičujeme pomocí her a soutěží

New Grammar – učenice SB str. 11. – I LIKE/ LOVE + ing

I like listening to stories. I don’t like doing projects. X He likes listening to music. He doesn’t like doing puzzles. „

Závěr – Ptáme se a odpovídáme – „Do you like drawing? Yes, I do. Do you like singing? No, I don’t.