10.10.

Homework, due 17.10.: WB – strana 10 + 11

Portfolio: vyhláskuj! Doplň písmena do slovíček

Bookwork:

SB – str. 10, 11

WB – str. //

Grammar: Čas: What’s the time? (Kolik je hodin?) + When does he/she…? (V kolik hodin on/ona…)

Present Simple (Přítomný čas prostý): ve třetí osobě přidáváme “-s” na konec slovesa. I play, you play, he/she plays – já hraju, ty hraješ, on/ona hraje

Vocabulary, Phrases: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Other information:  děti dostaly domů testy. Vyplnily si také pracovní list.