12.12.

📌 Tento čtvrtek, 14.12., si napíšeme test z Lekce 3 🙂

Homework due 14.12. – učit se na test 😀 to zvládnete!

Portfolio: 1) procvičení předložek. Rozhodni: behind, between, next to, nebo in front of?

SB – str. 120

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar:  Předložky: behind, between, next to, in front of

Slovesa: have/has (has got, have got)

Vocabulary, Phrases: Lekce 3: train station, hospital, cinema/movie theatre, playground, café, shop/store, street, bus stop, park, school, swimming pool

_________________________________________________________________________________

Other information: Přivítali jsme se diskuzí o našem víkendu a procvičili jsme si předložky při psaní do sešitů. Na interaktivní tabuli jsme si zahráli jsme si hru na procvičení slovíček a gramatiky. Uvolnili jsme se u 15-second picture a podle poslechu rozhovoru Miss Rosemary a Miss Sáry jsme rozhodli jestli jsou věty pravdivé či nikoliv. Také jsme dokončili „Has it got…?“ hru z minulé hodiny – svoje město prezentovali ti, kteří ještě nebyli.