28.11.

Řekli jsme si jak se máme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali si nový HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 37

Podívali jsme se na písničku Where are you going.

MDR: poslouchali jsme co miss Desi říká a psali jsme si to do sešitu.

Hráli jsme hru s kroužkováním nových slovíček

Udělali jsme si cvičení na straně 35 ve SB a procvičili jsme si slovíčka Unit 3

Poslechli jsme si písničku abychom se naučili in front of, behind…

Udělali jsme si další cv na straně 35

na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze dance.