5.12.

Řekli jsme si jak se máme.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a zadali si nový
HOMEWORK na 12.12 – SB strana 121

Zopakovali jsme si slovíčka s písničkou Where are you going

MDR: doplňovali jsme slovíčka do mezer.

Pracovali jsme se SB na straně 40 a udělali jsme si cvičení 1

Zahráli jsme si hru se slovíčky a spelováním – razítkovali jsme je.

Zahráli jsme si hru Kámen, nůžky papír se slovíčky.

Na závěr hodiny jsme si zatancovali s Freeze dance.