7.12.

Řekli jsme si jak se máme.

Protáhli jsme se s písničkou Where are you going?

nezapomeňte na domácí úkol – HOMEWORK na 12.12 – SB strana 121

Dnes jsme si vrátili opravené testíky z Unit 2

POZOR! 14.12. budeme psát testík z Unit 3

MDR: doplňovali jsme slovíčka do mezer ve větách.

Pracovali jsme se SB na straně 41, 42 a 43 a udělali jsme si cvičení

Opakovali jsme k testíku – spojovali jsme na tabuli věty pomocí magnetů a provázku – používail jsme in front of, next to, behind a between.

Zahráli jsme si hru ve dvojicích – měli jsme dvě židle a oba z dvojice si museli stoupnout co nejrychleji jak říkala miss Desi -před, vedle, za, mezi.

Na závěr hodiny jsme si zatancovali s Freeze dance.