15.11.

Připomínáme homework due Monday, 20.11.: WB strana 26 a str. 27Prosíme také o navrácení anglických knížek z knihovny.

Test Party: Ve středu 22.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Testík bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně psát), dále z gramatiky some/any a fráze vyjadřující návrh (např. Shall we put some … in our salad? How about some …?) K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Introduction: 
vítáme se s písničkou a říkáme si, jaká je naše oblíbená zelenina (např. „What is your favourite vegetable? My favourite vegetable is cucumber/tomato/carrot, …“)

Portfolio: doplňujeme do vět some/any: 1. There isn’t ___ lemonade. (any) 2. Is there  ___ chocolate in your bag? (any) 3. There are ___ oranges in the room. (some) 4. Would you like ___ tea? (POZOR – some) 5. Are there ___ tomatoes in the sandwich? (any)

Bookwork:
SB str. 28 cv. 2 čteme, oblíbená jídla dětí a spojujeme jejich jména s obrázky (některé děti toto cvičení nestihly, mohou si dobrovolně dodělat doma)
SB str. 29 cv. 1, 2 – ve skupinách čteme nahlas krátké povídání o oblíbených jídlech jednoho děvčete a zaškrtáváme potraviny v tabulce (cv. 1); doplňujeme, co jíme k snídani, obědu a večeři (cv. 2)

Unit 2 vocabulary: 
apple juice, rolls, cheese, water, soup, vegetables, lemonade, salad; some, any

Other information:
Some/Any review – čteme nahlas věty na tabuli a doplňujeme do nich „some“ nebo „any„; odpovídáme na otázky podle toho, jaké potraviny jsou na obrázku (např. Is there any cheese? Yes, there is some cheese. Are there any tomatoes? No, there aren’t any tomatoes. apod.)
Sentence Stacker – procvičujeme gramatiku prostřednictvím interaktivní hry z platformy Cambridge One.
Vocabulary Review – opakujeme slovíčka pomocí pohybové hry, kdy skáčeme podél obrázkových karet a říkáme, co je na nich zobrazeno.