25.10.

Homework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

Other information:
Dnes nejprve procvičujeme učivo před testíkem. Opakujeme slovíčka a jejich psaní prostřednictvím online hry Spell or Slime z platformy Cambridge One a také je skládáme z magnetických písmenek. Procvičujeme i gramatiku  prostřednictvím online hry Sentence Stacker z platformy Cambridge One a skládáme zamotané věty obsahující vazbu „have to/has to“ (např. You have to wash your hands before you eat. Alice has to walk to school every day. Peter has to do his homework in the evening. …)
Test Party
  – píšeme testík z Unit 1.

Přejeme všem krásné podzimní prázdniny a v pondělí se těšíme na viděnou!