9.1.

HOMEWORK: WB 46, 47

Poslechli jsme si písničku o tom jak se řekne máme hlad a co nám chutná.

MDR: na tabuli byly 3 flashkarty a mi si měli jednu vybrat a zkusit k ní napsat slovíčko.

Pracovali jsme se SB na straně 47 a udělali jsme si cv. 1, 2, 3 a probrali si novou gramatiku – I´ve got x I haven´t got

Procvičovali jsme si gramatiku pomocí slovíček a říkali si co máme a co nemáme ( třeba v lednici) a co máme a co nemáme (rádi)

I like x I´ve got, I don´t like x I haven´t got – vysvětlili jsme si jaký je mezi tím rozdíl. – Podívali jsme se i na dvě písničky abychom to snáze pochopili I like a I´ve got

Na straně SB 46 jsme si kroužkovali slovíčka u kterých jsme si říkali že I´ve got a křížkovali slovíčka I haven´t got.

Naučili jsme se číst krátká slovíčka s krátkým a – ve videu.

Na konec hodiny jsme si zahráli hru s flashkartami říkali jsme si I ´ve got – slovíčko muselo být obrázkem nahoru a I haven´t got – slovíčko muselo být obrázkem dolů.