10.10.

V kroužku: opět se ptáme navzájem a odpovídáme

Phonics song: dnes jsme zvuk hodně zeslabili a děti zpívaly celou písničku

Starfall: písmenko G, g

Alphabet Book: obtahujeme písmenko G, g a vybarvujeme obrázky

Nová slovíčka: učebnice SB str. 10, lekce 1 – v kroužku opakujeme výslovnost a nové otázky (What’s this? It’s a pen/a pencil/a paper/a notebook...) V učebnici ukazujeme obrázky podle poslechu. Podívali jsme se na gramatické video (What’s this? Is it a book? Yes, it is! No, it isn’t.). Zahráli jsme si hru ve dvojicích a dáváme si hádanky navzájem.

Cvičebnice WB str. 10, cvičení 1 – společně čteme a spojujeme slova s obrázky.