10.10.

  • Hello song
  • Portfolio: Write down 3 things that you do in the morning – always/somtimes/never
  • Společná kontrola domácího úkolu
  • Opakování slovní zásoby z minulé lekce – zaměření, na kterou slabiku se při výslovnosti klade důraz – Activity Book str. 14
  • Opakování – school subjects – děti sestavovaly seznam předmětů, která mají/znají
  • Popis vzhledu – moustache, beard, hair
  • Homework: Activity Book str. 13