7.12.

V kroužku: ptáme se Do you like...? doplňujeme podle obrázkových kartiček. Odpovídáme Yes, I like … / No, I don’t like

Song: dnes jsme se vrátili k písničce o abecedě a zazpívali si ji zpaměti! 🙂 Phonics song

Starfall: písmenko W, w

Alphabet Book: obtahujeme písmenko W, w a vybarvujeme obrázky

IN, ON, UNDER – opakujeme předložky (Put the pencil UNDER the book. Put the ruler IN your pencil case. Put the pencil case ON your book.)

Bookwork: učebnice SB str. 40, podle poslechu lepíme samolepky a opakujeme podle obrázku. Where is the cat? The cat is IN the tree.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 45, cvičení 3. Do prázdného okénka namalujeme 2 zvířátka (ze 3. lekce). Jedno, které se nám líbí, a druhé, které se nám nelíbí. Pod obrázek dopíšeme 2 věty: I like … / I don’t like … Domácí úkol je na příští čtvrtek 14.12.

Učebnice SB str. 41, čteme s Miss Allison a hledáme obrázek.

Cvičebnice WB str. 41 – podle poslechu spojujeme zvířátka s obrázkem.

TEST: opakování ze 3. lekce bychom si napsali příští týden 14.12.