12. 12.

Circle – Hodinu jsme začali krátkým přivítáním v kruhu s odpověďmi na vzájemné otázkami: How are you?/ What’s your favourite toy?/ Do you like …? (Yes, I do./No, I don´t.)

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– X, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, která se týkají zvířat – jako opakování na čtvrteční test.

HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

Like/Don´t like – Po přestávce jsme si ještě společně zopakovali „I like./I don´t like.“, kde se děti dle svých preferencí vyjadřovaly k otázce: „Do you like…?“ odpovědí „Yes, I do.“, nebo „No, I don´t.“ díky smajlíkům přichyceným na protějších stranách třídy a také dotázání Willa.

Grammar – Na příkladech jsme si znovu také opakovali předložky IN, ON a UNDER. Následně jsme si s dětmi zahráli ještě hru na schovávanou předmětů (plyšáků), aby si opět procvičily tyto předložky.

Také děti kreslily na vytištěný obrázek pokojíčku, kde se co nachází dle toho, co Will zadával.

Students Book – Na str. 40 (cv. 1 a 2) a 41 (cv. 1) v pracovních sešitech/bílých učebnicích jsme si udělali ještě poslední opakování před testem.

Unit 3 test – Připomínám ještě jednou test z lekce Unit 3, který budou děti psát tento čtvrtek (14. 12.).