14. 11.

Circle – Hodinu jsme opět začali krátkým přivítáním v kruhu s otázkami: How are you?/ How old are you?/ What’s your favourite colour?

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti opět hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, která se týkají hraček.

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– P, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

New Words – Slovíčka hraček si děti procvičily i díky videu, kde měly podle stínu hračky hádat, o jakou se jedná.

Toy Memory Game – K procvičení posloužilo také interaktivní pexeso.

Adjectives Practice – Po přestávce jsme se věnovali opakování nových slovíček z minulé hodiny, která se týkala přídavných jmen. Nejprve díky ukazování na dané věci, následně také u kreslicí poslechové aktivity.

Students Book – V učebnicích děti pracovaly na str. 28, kde kroužkovaly správné odpovědi na téma přídavná jména, která odpovídala obrázkům a následně jsme se na str. 29 věnovali poslechu.

Circle – Hodinu jsme tentokrát ukončili opět v kruhu otázkou: Whats your favourite number? a následnými odpověďmi, abychom si na nich zopakovali i gramatiku z minulé hodiny: His/Her favourite number is…