9. 11.

Circle – Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– P, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

Word Practice – Díky interaktivní hře si děti procvičily novou gramatiku z minulé hodiny ’’His/Her’, ale zároveň si zopakovaly barvy, čísla i nová slovíčka týkající se hraček.

HW – Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a děti dostaly na další týden (16. 11.) zadané stránky 24 a 25 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Bingo – Před přestávkou jsme si společně zahráli Bingo, díky kterému si děti procvičily nová slovíčka i gramatiku.

Adjectives – Společně jsme si představili také nová přídavná jména.

Students Book – V učebnicích jsme pracovali na str. 24 věnované poslechu a str. 25, která byla již věnovaná novým slovíčkům.