14. 12.

Circle – Hodinu jsme začali krátkým přivítáním v kruhu s odpověďmi na vzájemné otázkami: How are you?/ What’s your favourite food?/ Do you like …? (Yes, I do./No, I don´t.)

Test Review – Dále jsme si ještě zopakovali naše slovíčka z lekce (společně s předložkami) díky obrázkům a dotazům Willa, kde se co nachází. Poslední opakování před testem jsme udělali v učebnici na str. 45 ve cv. 1.

Unit 3 Test – Ještě před přestávkou nás čekal test z probírané látky 3. lekce.

Alphabet Book + Starfall – Po přestávce přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– Y, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

Christmas Activity – V závěru hodiny děti dostaly od Willa obrázek na vybarvování a také jsme se koukali na animovanou vánoční pohádku.