19. 10.

Ice breaker – Nejprve jsme si v kruhu projeli otázky: „Jak se máš?“ a ,,Jaké je tvé oblíbené jídlo?“.

Flashcards – Will připravil opět kartičky s obrázky nových slov a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

Alphabet Book + Starfall – Opět jsme si zazpívali písničku na abecedu a poté jsme začali další písmenko– J, které jsme si procvičili pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

New Words – K opakování slovíček a naučení frází ,,Yes, it is.“ a ,,No, it isn’t.“ sloužila další interaktivní hra, u které děti zvedaly barevné pastelky podle barvy odpovědi.

Students Books – Po přestávce jsme pracovali v učebnicích na str. 14 a 15, kde jsme si poslechli audio s příběhem, který byl také znázorněn v učebnici a navázali na něj následujícím cvičením.

Vocabulary Relay Race – Will pro děti znovu připravil kartičky se slovíčky do dvou řad a děti je měly přeskakovat co nejrychleji, přičemž měly vždy u daného obrázku vyslovit název předmětu, aby mohly pokračovat dál.

Alphabet Song – V závěru hodiny jsme si ještě s dětmi zazpívali Alphabet hip-hop song.

HW – Tímto připomínám také domácí úkol zadaný minulou hodinu v bílé učebnici/pracovním sešitě na str. 13 a 14, které si děti již v úterý zakroužkovaly a byl jim tuto hodinu dovysvětlen. Audio k prvnímu cvičení je dostupné v online učebnici. Úkol je stanovený opět na příští úterý (24. 10.).